Odkaz facebook Odkaz novinky Odkaz Ceník

CENNIK KARNETÓW NARCIARSKICH - ZIMA 2018

 • Godziny otwarcia - KASA: 07:30 - 16:00

  Po godz 16.00 karty chipowe można oddać w automacie znajdującym się obok głównej kasy oraz w innych punktach.
  Zakup karnetu punktowego na jazdy wieczorne możliwy na kolei linowej Doplik.

 • Na karty chipowe są każdorazowo ładowane karnety 8-godzinne i kilkudniowe.

  Pozostałe karnety czasowe dostepne są na życzenie. Kaucja zwrotna za karte chipową wynosi 50 koron czeskich.

 • W okresie zimowym pasażerowie są przewożeni wyłącznie z założonymi nartami lub snowboardem.
 • Na podstawie Harrachov Card można zdobyć rabat od 10 % do 20 % w zależności od rodzaju karty i rodzaju karnetu.

 

 DOTYCZY TYLKO HARRACHOVA
 

SEZON GLÓVNY

25. 12. 2017 - 07. 01. 2018
22. 01. 2018 - 11. 03. 2018

POZA SEZONEM

18. 12. 2017 - 24. 12. 2017
 08. 01. 2018 - 21. 01. 2018
12. 03. 2018 - 02. 04. 2018


Dorośli
od 18 lat 
Młodziež
14-17 lat 
Dzieci
6-13 lat 
Dorośli
od 18 lat 
Młodziež
14-17 lat 
Dzieci
6-13 lat 

 JEDNODNIOWE KARNETY CZASOWE

   ZNIŽKA 10 % z Harrachov Card  
  8.00-10.00
chip  380
350
260
350
320 240
  3 godziny  chip  500
460
330
460 410 300
  4 godziny  chip 560
500
360
510 460 330
  6 godziny  chip 660
590
440
590 540 390
  8 godziny  chip  690
640
460
630 570 410
  

 KARNETY ZCASOWE POPOŁUDNIOWE

  ZNIŽKA 10 % z Harrachov Card  
  12.00-16.00
chip 540 480 350 500 450 330
  13.00-16.00
chip 480 440 310 440 390 220
  14.00-16.00
chip 360 330 240 330 300 220
 

 KARNETY ZCASOWE WECZORNE 

ZNIŽKA 10 % z Harrachov Card  
  16.55-20.00                                      mg                        220                220               220                220                 220                 220
 

 KARNETY ZCASOWE WAŹNE W JEDNYM DNIU

  ZNIŽKA 10 % z Harrachov Card  
Od pocz ątku sezonu do 17. 12. 2017 r. ceny karnetów co tydzień podwyźszamy o 6 %, až osiągną wysokość ceny cezonu pośredniego rozpoczynającego się 17. 12. 2017 r. Od 3. 4. 2018 r. ceny karnetów co tydzieň obnižamy o 6 %, až oslągną cenę minimalną 250 CZK. Dotyczy to tylko karnetów czasowych waźnych w jednym dniu.
 

 KILKUDNIOVE KARNETY

  ZNIŽKA 15 % z Harrachov Card  
  2 dni chip + 50
1 340
1 230 880 1 210 1 100 800
  3 dni  chip + 50
1 960 1 820 1 300 1 780 1 620 1 180
  4 dni  chip + 50
2 550 2 360 1 690 2 330 2 110 1 530
  5 dni  chip + 50
3 130 2 890 2 070 2 830 2 600 1 880
  6 dni  chip + 50
3 720 3 420 2 450 3 370 3 080 2 230
  4 dni ze 7 dni  chip + 50
2 600 2 400 1 730 2 390 2 130 1 540
  5 dni ze 7 dni  chip + 50
3 190 2 940 2 100 2 860 2 570 1 860
       

 POLEDYNCZA JAZDA

  ZNIŽKA 10 % z Harrachov Card  
  Kolej linowa (kanapa)          
mg
70 CZK
60 CZK
50 CZK
70 CZK
60 CZK
50 CZK
        

 KARNETY PUNKTOWE

  ZNIŽKA 20 % z Harrachov Card  
  Liczba punktów 30 P
60 P
90 P
150 P
300 P
600 P
  Cena                                                  mg
80 CZK
140 CZK
200 CZK
330 CZK
620 CZK
1 140 CZK
 
  Punkty odliczane za 1 przejazd - kolej linowa (kanapa) 30 punktów, wyciąg narciarski Doplik (wyciąg) 5 punktów.

 
 RODZINNY KILKUDNIOWY

 
SEZON GLÓVNY POZA SEZONEM
 2 + 1  
 2 + 2   1 + 1   1 + 2   2 + 1   2 + 2   1 + 1   1 + 2  
  2 dni                 
chip + 50
3 340 4 000 2 000 2 660 3 020 3 620 1 810 2 410
  3 dni chip + 50
4 890 5 870 2 940 3 910 4 450 5 330 2 670 3 550
  4 dni chip + 50
6 370 7 640 3 820 5 090 5 810 6 960 3 480 4 630
  5 dni chip + 50
7 810 9 370 4 680 6 240 7 070 8 480 4 240 5 650
  6 dni chip + 50
9 280 11 120 5 560 7 400 8 410 10 090 5 050 6 720

 SEZONIE KARNETY

 
Dorośli (od 18 lat) Młodziež (14-17 lat) Dzieci (6-13 lat)
  12/ dni z sezon      
chip + 50
6 710 6 040 4 360

 

 PAKIET KL - 1x TOR SANECZKOWY

 
SEZON GLÓWNY
POZA SEZONEM
Dorośli
od 18 lat
Młodziež
14-17 lat 
Dzieci
 6-13 lat  
Dorośli
od 18 lat
Młodziež
14-17 lat 
Dzieci
 6-13 lat 
  3 godziny              
mg/chip  520 480 350 480 430 320
  4 godziny
mg/chip  580 520 380 530 480 350
  Polednycza jazda
mg  90 80 70 90 80 70

 mg - magnetic card  /  chip - karty chipowe


GODZINY OTWARCIA:

 
    

KARNETY PUNKTOWE:

Kasa:     7.30-16.00  
 • Podczas przechodzenia przez bramki obrotowe prosimy o sprawdzenie aktualnego stanu punktów.
 • Punkty na karnecie, które nie wystarczają już na jedną jazde, zostaną automatycznie doliczone do nastepnego karnetu. Jeżeli nie zostanie skasowany kolejny karnet, bramka nie umożliwi przejścia.
 • Karnety punktowe są sprzedawane w wartościach zgodnie z cennikiem lub w wartościach opcjonalnych od 30 do 600 puktów.
 • Karnet punktowy ważny jest przez jeden sezon.

 

 
Koleje linowe Alfa, Delta:
    8.00-16.00  
Wyciąg narciarski Doplik:     8.00-16.00  
jazdy wieczorne Doplik::             16.00-20.00
 
Uwaga:
W czasie między godz. 16:25 a 16:55 przerwa przeznaczona na przygotowanie trasy zjazdowej. 
 

RABATY NA KARNETY:

 Na podstawie Harrachov Card można zdobyć rabat od 10 % do 20 % w zależności od rodzaju karty i rodzaju karnetu.

Kartę gościa - niebieski
- karnety czasowe w jednym dniu 10 %
- pojedynczy przejazd 10 %
- karnety czasowe kilkudniowe 15 %
- karnety punktowe 20 %

Kartę odpłaca - złotej
- jpojedynczy przejazd 10 %
- można korzystać wyłącznie z 20 % rabatu na karnety punktowe

Kartę marketingową – (złotej)
- karnety punktowe 20 %
- karnety punktowe 20 % do maksymalnej wartości 600 punktów w jednym dniu
 
Kartę marketingową można zdobyć u partnerów Harrachov Card (levnelyze, Topnarty, E-ski)

Kartę gościa Harrachov Card może bezpłatnie zdobyć każda osoba odwiedzająca Harrachov w swoim obiekcie noclegowym, który zrzeszony jest w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Turystyki w Harrachovie (Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově).

Odpłatną kartę Harrachov Card można kupić w wybranych punktach sprzedaży lub online.

 Rodzinne kilkudniowe: 1+1, 1+2, 2+1, 2+2. Pakiety zawierają 1 lub 2 pełnopłatne karnety dla dorosłych oraz 1 lub 2 karnety dziecięce ze zniżką 25%. Pakiety rodzinne można w trakcie sezonu kupić w ramach asortymentu karnetów kilkudniowych.

* Udzielane są wyłącznie w głównych kasach przy dolnych stacjach kolei linowych.

* Nie są udzielane na karnety w obniżonej cenie, pakiety rodzinne (można korzystać wyłącznie z jednego rabatu, zniżki nie sumusją się).

DZIECI:

   

KARTY CHIPOWE:

Za dzieci uważane są osoby w wieku od 6 do 13 lat.   Na karty chipowe są każdorazowo ładowane karnety 8-godzinne i kilkudniowe. Pozostałe karnety czasowe dostepne są na życzenie.
Kaucja zwrotna za karte chipową wynosi 50 koron czeskich.
Za młodzież uważane są osoby w wieku od 14 do 17 lat.  
Dzieci poniżej 6. roku życia w towarzystwie rodziców lub osoby powyżej 15. roku życia, które nie zajmują samodzielnego miejsca na wyciągu/kolei linowej, przewożone są bezpłatnie.   Po zamknięciu kas kartę można oddać w automacie przy kasie głównej kolei linowej Delta lub w szkołach narciarskich, wypożyczalniach oraz restauracjach przy dolnych stacjach kolei linowej.

WYCIĄG Z REGULAMINU

 • Pasażerowie są zobowiązani podczas wsiadania, transportu oraz wysiadania zachowywać się tak, aby nie spowodował niebezpieczeństwo sobie ani dla pozostałych pasażerów.

 • Wykupieniem karnetu /biletu/ i wykorzystaniem prawa do przewozu pasażer zobowiązuje się respektować umowne warunki przewozowe, wskazówki dla pasażerów, wskazówki pracowników obsługi urządzenia przewozowego oraz wskazówki wyrażone za pomocą znaków (piktogramów).

 • Osoba posiadająca karnet /bilet/ zobowiązana jest przedstawić go na prośbę do kontroli pracownikom obsługi urządzenia przewozowego.

 • Rekompensata niewykorzystanych karnetów /biletów/ jest możliwa tylko w przypadku, gdy przepustowość urządzeń przewozowych spadnie poniżej 50%% na czas dłuższy niż 1,5 godziny. Za zgubione karnety /bilety/ rekompensata nie przysługuje.

 • Każdy użytkownik, który wstępuje na trasy narciarskie, porusza się po nich na własne niebezpieczeństwo i zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie spowodował niebezpieczeństwa dla siebie ani innych użytkowników lub nie wyrządził mu szkody. Zobowiązany jest przy tym respektować zasady bezpiecznego poruszania się po trasach narciarskich.

 • Wiążące zasady, instrukcje i warunki użytkowania urządzeń transportowych oraz nartostrad są opublikowane w kasach i są do dyspozycji u kierownika operacyjnego. W przypadku ich niedotrzymywania, przede wszystkim w przypadku poruszania się poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi, administrator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego uczestnika z przewozu.

 
AKTUALNOŚCI

Sezon letni zamknięty!

NOTA